Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, 

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, για να συζητήσουμε για την πρόοδο, τη φοίτηση και τις επιδόσεις των μαθητών μας. 

Η επικοινωνία με κάθε διδάσκοντα, παρακαλούμε να είναι σύντομη και ουσιαστική, για να υπάρχει καλύτερος συντονισμός στην ενημέρωση όλων. 

Η παρουσία σας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και βοηθητική σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α' ΤΑΞΗ: 17.00-18.30

Β' ΤΑΞΗ: 18.30-19.30

Γ' ΤΑΞΗ: 19.30-20.30

ΛΥΚΕΙΟ:

Α' ΤΑΞΗ: 17.00-18.30

Β' ΤΑΞΗ: 18.30-19.30

Γ' ΤΑΞΗ: 19.30-20.30