ΛΥΚΕΙΟ

Η προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων μας αποσκοπεί πρωταρχικά στην κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η υλοποίηση του στόχου αυτού βασίζεται στην εφαρμογή ενός εξειδικευμένου αναλυτικού προγράμματος, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και τις ανάγκες όλων των Τάξεων του Λυκείου. Στα πλαίσια της άρτιας προετοιμασίας τους οι μαθητές εξοικειώνονται με την εξεταστική διαδικασία με ένα συστηματικά οργανωμένο χρονοδιάγραμμα γραπτών δοκιμασιών.

Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας και των προοπτικών των μαθητών μας δίνει τη βεβαιότητα της επιτυχίας, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από την αρχή της λειτουργίας του Λυκείου μας έως σήμερα.

Ταυτόχρονα, ποικίλες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις συμβάλλουν σε μία ανθρωποκεντρικού περιεχομένου Παιδεία. Πέρα από την ανάπτυξη των πνευματικών δεξιοτήτων των μαθητών, τη δημιουργική και κριτική σκέψη τους αποβλέπουμε και στην συλλογική υπευθυνότητά τους, την εξοικείωση τους με δημοκρατικές διαδικασίες και την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Αγαπητοί γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι καθηγητές του Γυμνασίου και Λυκείου είναι διαθέσιμοι καθημερινά προς συνεργασία και επικοινωνία μαζί σας αναφορικά με την πρόοδο των μαθητών.

Αγαπητοί γονείς, μαθητές,

Παρουσιάζεται ένας πρακτικός οδηγός σχετικά με τους συντελεστές βαρύτητας που ισχύουν από το σχολικό έτος 2020-21, την εφαρμογή του Παράλληλου Μηχανογραφικού και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Τον Μάρτιο γιορτάζουμε τη γαλλική γλώσσα, τον γαλλικό πολιτισμό.

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας που με μεγάλο ζήλο και ενθουσιασμό εκπονούν εργασίες στα διαδικτυακά μαθήματα στην γαλλική γλώσσα και συμμετέχουν μαζί με τους καθηγητές τους στις δράσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου. 

Το σχολείο μας, όπως κάθε χρόνο συμμετέχει και φέτος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ. Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!

Στα πλαίσια δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης στη Σχολική Κοινότητα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, εξ αποστάστεως βιωματικό διαδικτυακό σεμινάριο για τους μαθητές της Α' και Β' Λυκείου σε συνεργασία με το "Χαμόγελο του Παιδιού" με θέμα <<Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο>>. 

Οι μαθητές της Β' και Γ΄Λυκείου ταξίδεψαν στα Χανιά για την πολυήμερή τους εκδρομή.