ΛΥΚΕΙΟ

Η προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων μας αποσκοπεί πρωταρχικά στην κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η υλοποίηση του στόχου αυτού βασίζεται στην εφαρμογή ενός εξειδικευμένου αναλυτικού προγράμματος, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και τις ανάγκες όλων των Τάξεων του Λυκείου. Στα πλαίσια της άρτιας προετοιμασίας τους οι μαθητές εξοικειώνονται με την εξεταστική διαδικασία με ένα συστηματικά οργανωμένο χρονοδιάγραμμα γραπτών δοκιμασιών.

Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας και των προοπτικών των μαθητών μας δίνει τη βεβαιότητα της επιτυχίας, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από την αρχή της λειτουργίας του Λυκείου μας έως σήμερα.

Ταυτόχρονα, ποικίλες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις συμβάλλουν σε μία ανθρωποκεντρικού περιεχομένου Παιδεία. Πέρα από την ανάπτυξη των πνευματικών δεξιοτήτων των μαθητών, τη δημιουργική και κριτική σκέψη τους αποβλέπουμε και στην συλλογική υπευθυνότητά τους, την εξοικείωση τους με δημοκρατικές διαδικασίες και την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Αγαπητοί γονείς, 

Παρακάτω επισυνάπτουμε λίστα με τα Σχολικά Είδη και Βιβλία της Α'Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2023-24. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας!

Με εκτίμηση, 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΒΙΒΛΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι υποφήφιοι μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους τηλέφωνο σε ειδική εφαρμογή η οποία θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου. 

Αγαπητοί γονείς, 

Παρακάτω επισυνάπτεται σύνδεσμος με τις Ενδεικτικές Απαντήσεις για το μάθημα της Ν/Ε Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023. 

Την πρώτη ημέρα των εξετάσεων Παρασκευή 2/6/2023, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο αυστηρά στις 07.30.

Στα πλαίσια της προώθησης της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας και ιστορίας, το σχολείο ενθαρρύνει με κάθε πρόσφορο μέσο τη βαθιά αντίληψη της μητρικής μας γλώσσας μέσω της γνωριμίας των μαθητών με τον αρχαίο ελληνικό λόγο κα τη συνειδητοποίηση ότι η νέα ελληνική έχει τις ρίζες της και αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας.