ΛΥΚΕΙΟ

Η προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων μας αποσκοπεί πρωταρχικά στην κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η υλοποίηση του στόχου αυτού βασίζεται στην εφαρμογή ενός εξειδικευμένου αναλυτικού προγράμματος, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και τις ανάγκες όλων των Τάξεων του Λυκείου. Στα πλαίσια της άρτιας προετοιμασίας τους οι μαθητές εξοικειώνονται με την εξεταστική διαδικασία με ένα συστηματικά οργανωμένο χρονοδιάγραμμα γραπτών δοκιμασιών.

Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας και των προοπτικών των μαθητών μας δίνει τη βεβαιότητα της επιτυχίας, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από την αρχή της λειτουργίας του Λυκείου μας έως σήμερα.

Ταυτόχρονα, ποικίλες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις συμβάλλουν σε μία ανθρωποκεντρικού περιεχομένου Παιδεία. Πέρα από την ανάπτυξη των πνευματικών δεξιοτήτων των μαθητών, τη δημιουργική και κριτική σκέψη τους αποβλέπουμε και στην συλλογική υπευθυνότητά τους, την εξοικείωση τους με δημοκρατικές διαδικασίες και την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο της επετειακής δράσης είχαμε ως μαθητές τη χαρά να επισκεφθούμε – έναν αληθινά ενδιαφέροντα χώρο -το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, που στεγάζεται στο κτήριο της Μαρίνας Ζέας, στον Πειραιά. Στις αίθουσές του εκτίθενται σήμερα περισσότερα από 2.500 αντικείμενα ταξινομημένα χρονολογικά και θεματικά, ζωντανεύοντας τη ναυτική ιστορία και παράδοση του ελληνισμού από την προϊστορική εποχή ως τις μέρες μας.

Η Γ΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας επισκέφθηκε την Εθνική Πινακοθήκη. 

Οι μαθητές του Γαλλικού Τμήματος της Β' Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας εμπνεύστηκαν ποίημα για τη φιλία αφιερωμένο στη Γαλλική Λογοτεχνία. 

Οι μαθητές του Λυκείου επισκέφθηκαν το Πολεμικό Μουσείο με αφορμή την ημέρα επετείου της 28ης Οκτωβρίου - "Ημέρα Τιμής και Μνήμης".