ΛΥΚΕΙΟ

Η προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων μας αποσκοπεί πρωταρχικά στην κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η υλοποίηση του στόχου αυτού βασίζεται στην εφαρμογή ενός εξειδικευμένου αναλυτικού προγράμματος, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και τις ανάγκες όλων των Τάξεων του Λυκείου. Στα πλαίσια της άρτιας προετοιμασίας τους οι μαθητές εξοικειώνονται με την εξεταστική διαδικασία με ένα συστηματικά οργανωμένο χρονοδιάγραμμα γραπτών δοκιμασιών.

Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας και των προοπτικών των μαθητών μας δίνει τη βεβαιότητα της επιτυχίας, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από την αρχή της λειτουργίας του Λυκείου μας έως σήμερα.

Ταυτόχρονα, ποικίλες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις συμβάλλουν σε μία ανθρωποκεντρικού περιεχομένου Παιδεία. Πέρα από την ανάπτυξη των πνευματικών δεξιοτήτων των μαθητών, τη δημιουργική και κριτική σκέψη τους αποβλέπουμε και στην συλλογική υπευθυνότητά τους, την εξοικείωση τους με δημοκρατικές διαδικασίες και την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Αγαπητοί γονείς, μαθητές, 

Παρακάτω επισυνάπτουμε αρχείο με ενδεικτικές απαντήσεις για τα μαθήματα του ΑΟΘ, της Ιστορίας και της Φυσικής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022. 

Με εκτίμηση, 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αγαπητοί γονείς, μαθητές,

Παρακάτω επισυνάπτουμε αρχείο με ενδεικτικές απαντήσεις για το μάθημα των Λατινικών και της Πληροφορικής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022. 

Με εκτίμηση, 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αγαπητοί γονείς, μαθητές,

Παρακάτω επισυνάπτουμε αρχείο με ενδεικτικές απαντήσεις για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, της Βιολογίας και των Μαθηματικών Προσανατολισμού των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022. 

Με εκτίμηση, 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, 

Παρακάτω επισυνάπτουμε αρχείο με ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του μαθήματος της Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑΣ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022. 

Αγαπητοί γονείς, 

Παρακάτω επισυνάπτεται αρχείο με οδηγίες προς τους υποψήφιους μαθητές μας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, απευθυνθείτε στη Διεύθυνση ή τη Γραμμετεία του Λυκείου. 

Η Διοίκηση, Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων των Εκπαιδευτηρίων Διαμαντόπουλου εύχονται ολόψυχα σε όλους τους υποψήφιους μαθητές μας 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!