ΜΟΥΣΙΚΗ

"Ω μουσική
Στα βάθη σου αφήνουμε τις καρδιές και τις ψυχές μας
Εσύ μας δίδαξες να βλέπουμε με τ’ αφτιά μας.
Και ν’ ακούμε με τις καρδιές μας."

Στόχος της μουσικής αγωγής είναι ο μαθητής μέσα από τον πειραματισμό, τη δημιουργική ενα­σχόληση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, να εκτιμήσει και να αγαπήσει τη μουσική, να κατανοήσει, να συμμετάσχει ενεργά, να κοινωνικοποιηθεί μέσω της συνεργασίας και της συναναστροφής του με άλλα άτομα, να ευαισθητοποιηθεί γνωρίζοντας τις τέχνες, τον πολιτισμό και την πολιτιστική του παράδοση και κληρονομιά.