ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το Γυμνάσιο αποτελεί την πρώτη βαθμίδα της Μέσης Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα σταθμίζει τις αλλαγές και τους προβληματισμούς της εφηβείας.

Με γνώμονα την εμπειρία και τη γνώση, αντιμετωπίζουμε τα οράματα και τις ανάγκες της νέας γενιάς, ανοίγοντας δρόμους για το μέλλον.

Στα Εκπαιδευτήρια μας ενσωματώνουμε στη διδακτική πρακτική παιχνίδια του νου και της ψυχής. Έτσι η μάθηση ξεπερνά το διανοητικό μέρος και μετατρέπεται σε βιωματική εμπειρία απαραίτητη για τη σωστή πορεία του εφήβου.

Το διευρυμένο σχολικό πρόγραμμα, εμπλουτισμένο με την ξενόγλωσση κουλτούρα και τις νέες τεχνολογίες γοητεύουν και κατακτούν τα παιδιά, προετοιμάζοντας τα για την πρόκληση και την προοπτική του Λυκείου.

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.