ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επιγραμματικά, οι καινοτομίες και τα πλεονεκτήματα των Εκπαιδευτηρίων μας, συνοψίζονται στα κάτωθι:

  • Διευρυμένο πρόγραμμα 40 ωρών
  • Ενισχυτική Διδασκαλία
  • Νέες Τεχνολογίες - Διαδραστικοί πίνακες
  • Φροντιστηριακά μαθήματα ξένων γλωσσών
  • Πιστοποίηση Υπολογιστών της Microsoft
  • Πολιτιστικοί Όμιλοι (Κατασκευές - Παιχνίδια του Κόσμου - Θεατρική Ομάδα)
  • Βιβλιοαναγνωσία
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις - Εκδηλώσεις
  • Αθλητισμός, Μουσική, Εικαστικά
  • Παιδαγωγική-συναισθηματική στήριξη