ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στο Γυμνάσιο, παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα να αποκτήσουν μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση ενηλίκων σε χειρισμό υπολογιστών.

Σε κάθε τάξη, προετοιμάζονται και εξετάζονται σε 1 θεματική ενότητα. Πιο συγκεκριμένα:

  • Α Γυμνασίου : Θεμελιώδεις Αρχές Υπολογιστών/Windows
  • Β Γυμνασίου : Βασικές εφαρμογές Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • Γ Γυμνασίου : Εφαρμογές διαδικτύου(Email, Internet)

Ολοκληρώνοντας τη φοίτηση στο Γυμνάσιο και έχοντας επιτύχει στις 3 απαιτούμενες θεματικές ενότητες, έχουν στα χέρια τους ένα πολύτιμο εφόδιο, ένα πτυχίο Υπολογιστών.

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις πραγματοποιείται εντός του σχολικού ωραρίου, στα πλαίσια ενός διευρυμένου διδακτικού ωρολογίου προγράμματος, που περιλαμβάνει 1 πρόσθετη ώρα εβδομαδιαίως στο μάθημα της Πληροφορικής, σε κάθε τάξη του Γυμνασίου.

Η ύλη είναι προσαρμοσμένη στις ηλικιακές και μαθησιακές ιδιαιτερότητες των μαθητών και συμβαδίζει με τα αντίστοιχα γνωστικά πεδία του μαθήματος της Πληροφορικής κάθε τάξης. Καθώς λοιπόν προετοιμάζεται κάποιος, για τις απαιτήσεις του μαθήματος, είναι και κατάλληλα προετοιμασμένος να επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις των θεματικών ενοτήτων. Για το σκοπό αυτό, οι μαθητές χρησιμοποιούν και πρόσθετο διδακτικό υλικό (βιβλίο, σημειώσεις, CD, τεστ προετοιμασίας), εκτός του Σχολικού Βιβλίου.

Όλα τα μαθήματα της Πληροφορικής πραγματοποιούνται στο χώρο του Σχολικού Εργαστηρίου Υπολογιστών, ώστε οι μαθητές να έχουν άμεση επαφή με το αντικείμενο και την ανάλογη πρακτική εξάσκηση.

Οι εξετάσεις για την Πιστοποίηση Υπολογιστών πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, σε ώρες λειτουργίας του Σχολείου και στο χώρο του Εργαστηρίου.

Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της Infotest.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μοντέλο εφαρμόζεται στο Σχολείο μας αρκετά χρόνια, με απόλυτη επιτυχία, και εγγυάται την ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη κατάρτιση των μαθητών Γυμνασίου σε γνώσεις και χρήση Υπολογιστών. Αυτό μαρτυρούν άλλωστε και οι εκατοντάδες πτυχιούχοι μας.

Επιπρόσθετα, το μάθημα της Πληροφορικής:

-Προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογικές τάσεις και ανάγκες π.χ. «έξυπνα τηλέφωνα», tablets.

-Λειτουργεί υποστηρικτικά προς εργασίες άλλων μαθημάτων και projects.

-Συμμερίζεται τις ανησυχίες γονέων και μαθητών για καίρια ζητήματα (ασφάλεια και κίνδυνοι στο Διαδίκτυο, εκφοβισμός στα Social Media /Cyber-bullying), παρέχοντας καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη.