ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ένας από τους βασικότερους στόχους του σχολικού προγράμματος στο Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων μας είναι η προετοιμασία για ένταξη στην ανώτατη εκπαίδευση.

Τα αναλυτικά προγράμματα επικεντρώνονται στη διδασκαλία προαπαιτούμενων γνώσεων για την ομαλή συνέχιση των σπουδών.

Λειτουργεί διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα στις τρεις τάξεις του Λυκείου ενώ πραγματοποιούνται με οργανωμένο χρονοδιάγραμμα, διαγωνίσματα προσομοίωσης σε κάθε μια τάξη του Λυκείου.

Πάνω απ'όλα, το Λύκειο χαρακτηρίζεται από:

-Στοχευμένη προετοιμασία

-Παράλληλες δράσεις

-Συνεργασία διδασκόντων-γονέων

-Παιδαγωγική-συναισθηματική στήριξη