ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Συμβουλευτική και καθοδήγηση με ψυχομετρικά tesτ προσωπικότητας και ατομική προσέγγιση .

Το σχολείο μας αναγνωρίζοντας την σημασία των σωστών και εύστοχων επιλογών των μαθητών για την εκπαιδευτική τους πορεία συνεχίζει το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής.

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να προσδιορίσουν έγκαιρα, τί επαγγέλματα και δραστηριότητες τους ταιριάζουν και να θέσουν στόχους ,που θα τους παρακινήσουν στην προσπάθεια και τη μελέτη τους. Ειδικά σήμερα που το νέο Λύκειο είναι ιδιαιτέρως απαιτητικό, ο καθορισμός επιθυμητών στόχων , από την πλευρά των παιδιών λειτουργεί ενθαρρυντικά και παρακινητικά στην όλη τους προσπάθεια.

Για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε με την COMPUTER ACADEMY LTD, που είναι εξειδικευμένος φορέας δημιουργίας ψυχομετρικών τεστ προσωπικότητας και εφαρμόζουμε το ARISTON CANDIDATES test, επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι εκπαιδευτικοί-σύμβουλοι του σχολείου μας θα είναι κοντά στα παιδιά σε κάθε τους βήμα. Από τις πρώτες τους αναζητήσεις για το Λύκειο και τον προσανατολισμό που θα επιλέξουν, μέχρι την τελική επιλογή ειδικοτήτων στην Γ Λυκείου, είτε πρόκειται για τις οδηγίες και τον τρόπο διεξαγωγής του τεστ, είτε πρόκειται για τις προσωπικές τους ανησυχίες και προβληματισμούς για το μέλλον τους. Μέσα από τη συζήτηση και τον διάλογο θα αναζητούμε πάντα τις καλύτερες δυνατές επιλογές και αποφάσεις για το μέλλον τους και την ευτυχία τους.