Από την Παρασκευή 3.03.2017 τα εκπαιδευτήριά μας δίνουν την δυνατότητα σε όσους μαθητές επιθυμούν, να συμμετάσχουν στο Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού που θα πραγματοποιείται στο σχολείο μας κατόπιν ραντεβού.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του Λυκείου.

Για τους γονείς που θα ήθελαν να γνωρίζουν ακριβώς τη δομή, την οργάνωση, τις εξετάσεις και τον τρόπο βαθμολόγησης, μπορούν να ανατρέξουν στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 Το υλικό αντλήθηκε από την ιστοσελίδα www.sep4u.gr