Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου πραγματοποιούν την πρώτη ενημερωτική συνεργασία με τους γονείς των μαθητών τους, την Τετάρτη 02/10/2019, για να ανταλλάξουν χρήσιμες πληροφορίες και να επιτευχθεί η αρτιότερη εκπαιδευτική στάση. Η παρουσία όλων θεωρείται απαραίτητη. 

Ακολουθεί το πρόγραμμα των συναντήσεων για όλες τις τάξεις. Θα εφαρμοστεί με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα, για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου. 

  • ΏΡΑ 6.00 - 6.15 = Τοποθέτηση του εκπαιδευτικού 
  • Ώρα 6.15 - 6.30 = Τοποθέτηση γονιών 
  • Ατομική συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέα 
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΏΡΑ Έναρξης - Λήξης 
Νηπιαγωγειο  Τετάρτη 02/10/2019 6.00-8.00 μ.μ.
Δημοτικό- τάξεις 
Α'1 & Α'2 Τετάρτη 02/10/2019 6.00-8.00 μ.μ.
Β' Τετάρτη 02/10/2019 6.00-8.00 μ.μ.
Γ'1 & Γ'2 Τετάρτη 02/10/2019 6.00-8.00 μ.μ. 
Δ' Τετάρτη 02/10/2019 6.00-8.00 μ.μ. 
Ε' Τετάρτη 02/10/2019 6.00-8.00 μ.μ. 
ΣΤ' Τετάρτη 02/10/2019 6.00-8.00 μ.μ. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ