Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία στον τομέα των ξένων γλωσσών, συγχαίρουν θερμά τους μαθητές για την απόκτηση των Πιστοποιήσεων στη Γερμανική Γλώσσα.