Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τη φετινή σχολική χρονιά (2015-2016) το Ιδιωτικό Σχολείο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ θα συνεργάζεται με τη Σχολική Ψυχολόγο Κα Στέλλα Κασάπη. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία ακολουθούμε το σύγχρονο σύνθημα που διέπει την εκπαίδευση και την σχολική ψυχολογία για τη δημιουργία μίας σχολικής κοινότητας «που νοιάζεται και φροντίζει τον κάθε μαθητή» στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας και την προστασία και προαγωγή της συναισθηματικής – συμπεριφορικής – ψυχολογικής υγείας τους.

Η εφαρμογή προγραμμάτων συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών τόσο στο σχολείο όσο και στην οικογένεια συμβάλλει τόσο στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών όσο και στη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης. Η συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα προαγωγής της υγείας τους παρέχει τις βάσεις για να αξιοποιήσουν στο μέγιστο το προσωπικό τους δυναμικό και τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν πιθανές προκλήσεις /δυσκολίες που είναι πιθανό να συναντήσουν κατά την ανάπτυξη τους.

Ακολουθώντας αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές η συνεργασία του σχολείου μας με την Κα Κασάπη θα κινηθεί σε τρεις άξονες που θα καθοδηγήσουν την εφαρμογή προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής εκπαίδευσης, εστιασμένο στην πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού, την ανάπτυξη ορθολογικής σκέψης και υγιών συναισθημάτων και συμπεριφορών (τομείς εξειδίκευσης της ψυχολόγου):

  • Κοινωνικό – συναισθηματική εκπαίδευση των παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου
  • Εποπτεία και στήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους και
  • Ενημέρωση και στήριξη των γονέων
  • Θα παρέχει συμβουλευτική, υποστηρικτική διδασκαλία και καθοδήγηση σε μαθητές σε συναισθηματικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά προβλήματα.
  • Θα προάγει τη συνολική σχολική επίτευξη των μαθητών
  • Θα προάγει την ευημερία, ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των μαθητών μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης σε δεξιότητες ζωής όπως δεξιότητες επικοινωνίας, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και διαχείρισης θυμού, δεξιότητες ορθολογικής σκέψης και υγιών συναισθημάτων και συμπεριφορών.
  • Θα διεξάγει προγράμματα εκπαίδευσης γονέων και εκπαιδευτικών
  • Θα υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς συμβουλευτικά προς την εύρεση λύσεων όταν προκύπτουν δυσκολίες οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας.
  • Θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί ακαδημαϊκές, συναισθηματικές και κοινωνικές παρεμβάσεις
  • Θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός θετικού και ορθολογικού κλίματος στην τάξη.

Πιο συγκεκριμένα, η ψυχολόγος του σχολείου θα:

Η Κα Κασάπη θα βρίσκεται στο χώρο του σχολείου κάθε Παρασκευή από τις 8:00 – 13:00 και επιλεγμένα Σάββατα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για την υλοποίηση εκπαιδευτικών συναντήσεων με γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα προγράμματα που θα εφαρμοστούν στο σχολείο μας τη φετινή χρονιά θα είναι εστιασμένα στον εκφοβισμό, την ανάπτυξη θετικού και λογικού τρόπου σκέψης και ενίσχυση πιο αποτελεσματικών συναισθηματικών αντιδράσεων και συμπεριφορών.

Καθώς θα ήθελε να σας συναντήσει και να σας γνωρίσει από κοντά για το μήνα Οκτώβριο θα βρίσκεται στο σχολείο κάθε Τρίτη και Τετάρτη 8:30 – 10:00 (ώρες γνωριμίας με γονείς και εκπαιδευτικούς). Οι συναντήσεις μαζί σας θα είναι πολύ βοηθητικές για το σχεδιασμό δράσεων για γονείς που θα ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του σχολείου για να κλείσετε ραντεβού με την ψυχολόγο του σχολείου μας.

Τέλος παρακαλώ απαντήστε τις ερωτήσεις που αναφέρονται στην επόμενη σελίδα και επιστρέψτε την στο σχολείο (μέσα σε ένα κλειστό φάκελο) μέσω του παιδιού σας.

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής του Σχολείου                                         Η Σχολική Ψυχολόγος

Κολιός Κωνσταντίνος                                                 Στέλλα Κασάπη

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Θα με ενδιέφερε να συμμετέχω σε ομάδα συμβουλευτικής γονέων, που θα πραγματοποιείται δύο Σάββατα κάθε μήνα.

ΝΑΙ              ΟΧΙ

Τα θέματα για τα οποία θα ήθελα να ενημερωθώ είναι:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε ομάδα συμβουλευτικής γονέων παρακαλώ δηλώστε παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

ΟΝΟΜΑ:

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: