Αγαπητοί γονείς, 

Επισυνάπτουμε παρακάτω τα σχολικά είδη και βιβλία για το μάθημα των Γαλλικών όλων των τάξεων του Δημοτικού. 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ