Αγαπητοί γονείς,

Το σχολείο μας θέλοντας να ανταποκριθεί στους στόχους που έθεσε στη  διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας διοργανώνει εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές του Δημοτικού.

Οι εξετάσεις αυτές γίνονται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge και την Hellenic British Union σε τρία επίπεδα:

το επίπεδο Starters για τη Δ’ Δημοτικού, το επίπεδο Movers (A1 σύμφωνα με το CEFR/Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς) για την Ε’ Δημοτικού και το επίπεδο Flyers (A2 σύμφωνα με το CEFR/Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς) για τη ΣΤ’ Δημοτικού. Οι μαθητές εξετάζονται στο σχολείο, σε χώρο οικείο προς αυτούς, από εξεταστική επιτροπή του Cambridge. 

     Τα Young Learners English Tests είναι τεστ για μαθητές από 7 έως 12 χρονών, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να είναι προσιτά και να προκαλούν ενδιαφέρον στα παιδιά. Τα τεστ βασίζονται σε θέματα και δραστηριότητες που είναι οικεία στα παιδιά. Κάθε τεστ χωρίζεται σε τρία μέρη: κατανόηση γραπτού λόγου και γραπτή έκφραση, κατανόηση προφορικού λόγου και προφορική έκφραση. Εξεταστές εκπαιδευμένοι στις προφορικές εξετάσεις αξιολογούν την προφορική επίδοση των παιδιών. Τα γραπτά θέματα βαθμολογούνται στη Βρετανία.

     Για ποιους λόγους προτείνουμε τη συμμετοχή σε αυτές τις εξετάσεις: Πρώτον, διότι αποτελούν μία καλή εμπειρία για τις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν, δεύτερον, ως ανταμοιβή και αναγνώριση των κόπων των μαθητών, τρίτον, ως ένα επιπλέον κίνητρο να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα έχοντας ένα συγκεκριμένο στόχο στο μυαλό τους και τέλος με αυτά τα πτυχία πιστοποιούν τις γνώσεις τους.

     Επειδή ο προγραμματισμός γίνεται από τώρα παρακαλώ να δηλώσετε συμμετοχή έως τις 20/3/2017, για να κινήσουμε τις αντίστοιχες διαδικασίες με την Hellenic British Union.

 Οι καθηγητές Αγγλικών,

Κακαργιά Κατερίνα – Σαλωνίκης Δημήτρης