Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου πραγματοποιούν τη δεύτερη ενημερωτική συνεργασία με τους γονείς των μαθητών τους, την Τετάρτη 20/11/2019, για να ανταλλάξουν χρήσιμες πληροφορίες και να επιτευχθεί η αρτιότερη εκπαιδευτική στάση. Η παρουσία όλων θεωρείται απαραίτητη. Θα εφαρμοστεί με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα, για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου. 

Ώρα 6.00-6.15 = τοποθέτηη του εκπαιδευτικού

Ώρα 6.15-6.30 = τοποθέτηση γονέων

Ώρα 6.30-8.00 = ατομική συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέα