Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων, για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2019, θα πραγματοποιούνται έως την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019.