Το πρόγραμμα των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων ορίζεται ως ακολούθως: