Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες, 

η εδραίωση ενός στενού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ καθηγητών και γονέων είναι καθοριστική για την εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την ομαλή και όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση του μαθητή στο σχολικό πλαίσιο. 

Οι καθηγητές των Εκπαιδευτηρίων- τόσο σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο- τίθενται στη διάθεση του γονέα, που θα ήθελε να συζητήσει διαξοδικά για την παρουσία του παιδιού και τις επιδόσεις του σε διάφορα μαθήματα. 

Ως εκ τούτου, επισυνάπτονται οι ώρες υποδοχής των γονέων και κηδεμόνων για το Γυμνάσιο και το Λύκειο: