Από  την  Τρίτη  21  Φεβρουαρίου  ως  και  την  Πέμπτη  2  Μαρτίου  2017, οι  υποψήφιοι  μαθητές  θα  υποβάλουν  τις  Αιτήσεις - Δηλώσεις  υποψηφιότητας  συμμετοχής  στις  Πανελλαδικές  Εξετάσεις  2017  για  εισαγωγή  στην  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση.