Αγαπητοί γονείς, 

Επισυνάπτουμε παρακάτω την λίστα με τα σχολικά εγχειρίδια για την Α΄, Β', Γ' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-21. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενημερώνουμε τους μαθητές ότι είναι αναγκαίο να κρατήσουν τα βιβλία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς (2019-20).

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ