Αγαπητοί γονείς, 

Παρακάτω επισυνάπτουμε καταλόγους με τα σχολικά είδη και βιβλία για τις τάξεις του Δημοτικού για το σχολικό έτος 2023-2024. Είμαστε στη διάθεσή σας!

Με εκτίμηση, 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ Α 'ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ Β'ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ Γ' ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ Δ' ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ Ε' ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΤ' ΤΑΞΗ