Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου πραγματοποιούν την πρώτη ενημερωτική συνεργασία με τους γονείς των μαθητών τους, τη Δευτέρα 28/ 09 /2015, για να ανταλλάξουν χρήσιμες πληροφορίες και να επιτευχθεί η αρτιότερη εκπαιδευτική στάση.    Η παρουσία όλων θεωρείται απαραίτητη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των συναντήσεων για όλες τις τάξεις. Θα εφαρμοστεί με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα,  για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου.

  • Ώρα 6.00 - 6.15 = Τοποθέτηση εκπαιδευτικού
  • Ώρα 6.15 - 6.30 = Τοποθέτηση γονιών
  • Ατομική συνεργασία εκπαιδευτικού - γονέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΒΑΘΜΙΔΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 ΩΡΑ Έναρξης -  Λήξης

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

  Δευτέρα 28/09/2015

6.00 - 8.00  μ.μ.

A΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Δευτέρα 28/09/2015

6.00 - 8.00  μ.μ.

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Δευτέρα 28/09/2015

6.00 - 8.00  μ.μ.

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Δευτέρα 28/09/2015

6.00 - 8.00  μ.μ.

 Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Δευτέρα 28/09/2015

6.00 - 8.00  μ.μ.

 Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Δευτέρα 28/09/2015

6.00 - 8.00  μ.μ.

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Δευτέρα 28/09/2015

6.00 - 8.00  μ.μ.

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΛΙΟΣ   ΚΩΣΤΑΣ