Αγαπητοί γονείς, 

σας γνωρίζουμε ότι οι επανεγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021 έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν έως 5 Ιουνίου 2020. Παρακαλείστε, όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων προκειμένου να ορίσετε ραντεβού. 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ