Αγαπητοί γονείς, 

Παρακάτω επισυνάπτουμε τον κατάλογο των σχολικών ειδών και βιβλίων για το μάθημα των Γερμανικών για όλες τις τάξεις του Δημοτικού.

Με εκτίμηση, 

Η Διεύθυνση