Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες , 

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, για να παραλάβετε τους Ελέγχους Επίδοσης των παιδιών σας,

για το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2019-20, να ενημερωθείτε για την πρόοδό τους και να συζητήσουμε για τους προβληματισμούς σας. 

Για την ομαλή διαξαγωγή της διαδικασίας και την ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων, η διάρκεια της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά. 

Η διάρκεια ενημέρωσης και παράδοσης βαθμολογίας: 17:30-20:30.