Αγαπητοί γονείς,

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 θα γίνει η εξέταση των μαθητών για την απόκτηση ζώνης στο Tae Kwon Do σύμφωνα με τον κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Tae Kwon Do.

Όσοι γονείς επιθυμείτε μπορείτε να παρευρεθείτε στη διαδικασία.

Οι εξετάσεις ΔΕΝ είναι υποχρεωτικές.

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις αιτήσεις καθώς και τα εξέταστρα που αναγράφονται για κάθε ζώνη μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.