Τα σχολικά εγχειρίδια για τη σχολική χρονιά 2018-19 για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου είναι τα εξής: 

Α΄ Τάξη 

Αρχαία ελληνική γλώσσα 

Γραμματική αρχαίας ελληνικής 

Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Αρχαία ελληνικά-Ομήρου Οδύσσεια

Αρχαία Ιστορία

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Νεοελληνική γλώσσα

Μαθηματικά

Η φυσική με πειράματα

Βιολογία

Γεωγραφία

Οικιακή οικονομία

Πληροφορική

Θρησκευτικά

Β΄ Τάξη

Αρχαία ελληνική γλώσσα

Αρχαία ελληνικά-Ομήρου Ιλιάδα

Μεσαιωνική και νεότερη ιστορία

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας

Νεοελληνική γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Γεωγραφία

Πληροφορική

Θρησκευτικά

Προσοχή: το βιβλίο της Βιολογίας θα διδαχθεί και στη Γ΄ Γυμνασίου

Γ΄ Τάξη

Αρχαία ελληνική γλώσσα

Δραματική ποίηση- Ελένη Ευριπίδη

Ιστορία

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας

Νεοελληνική γλώσσα

Μαθηματικά 

Φυσική

Χημεία

Βιολογία (το βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου)

Κοινωνική και πολιτική αγωγή

Πληροφορική

Θρησκευτικά

Ισχύει και γα τις 3 τάξεις: Τα βιβλία των ξενόγλωσσων μαθημάτων θα οριστούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Τα υλικά του μαθήματος των καλλιτεχνικών θα καθοριστούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές θα πάρουν από το σχολείο και τα βοηθητικά έντυπα εκδόσεων των Εκπαιδευτηρίων για κάθε μάθημα.

.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ