Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

η σταθερή και συνεπής συνεργασία με τους διδάσκοντες συνιστά μία θεμελιώδη αρχή της ομαλής και επιτυχούς φοίτησης του παιδιού σας στο σχολείο μας.

Το διδακτικό δυναμικό των Εκπαιδευτηρίων μας βρίσκεται στη διάθεσή σας στις προβλεπόμενες ημέρες και ώρες, προκειμένου για τη διαμόρφωση μιας άμεσης και διαπροσωπική επαφής, η οποία αποσκοπεί στην πρόληψη και πρόβλεψη, την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της πορείας του παιδιού και την αντιμετώπιση των τυχόν δυσκολιών. Μέσω της άριστης συνεργασίας επιτυγχάνεται η ευτυχής φοίτηση του παιδιού στο σχολείο και η αναβάθμιση του παιδαγωγικού και μαθησιακού επιπέδου.

Ως εκ τούτου, το ωράριο υποδοχής γονέων και κηδεμόνων διαμορφώνεται ως εξής: 

ΥΠΟΔΟΧΗ  ΓΟΝΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σχολικό  Έτος:  2017 – 2018

  • Ο Διευθυντής του σχολείου, Κολιός Κώστας, θα υποδέχεται τους γονείς καθημερινά μετά τις 10:00 έως  και τις 15:00.