Τη Δευτέρα 20/06 δε θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα του Summer Camp λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος.