Αγαπητοί γονείς,

    Στις 10 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνεται το Α΄ Τρίμηνο και οι εκπαιδευτικοί μας είναι έτοιμοι να σας παρουσιάσουν τις επιδόσεις των παιδιών σας. Οι στόχοι που θέσαμε, ως ένα μεγάλο βαθμό, πραγματώθηκαν, χωρίς όμως αυτό να μας εφησυχάζει. Η Διεύθυνση του Σχολείου, με συνεχείς παρεμβάσεις, ενισχύει και επικουρεί το έργο των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές γνωρίζουν ότι πέραν του δασκάλου τους, θα ελεγχθούν και από τη Διεύθυνση. Σ' αυτή την προσπάθειά μας, σας θέλουμε κοντά μας, για να βελτιώσουμε την απόδοση των παιδιών σας. Παρακαλείστε να μην απουσιάσετε από την πρόσκλησή μας, γιατί η παρουσία σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το παιδί σας αλλά και για το Σχολείο.

  Η παράδοση της βαθμολογίας θα γίνει την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα, και επιβάλλεται να τηρηθεί απ’ όλους, για να

ΤΑΞΕΙΣ

              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

                ΩΡΑ

ΝΗΠΙΑ

 

Α1 & Α2

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

ΣΤ΄

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 - 12 - 2016

           

            >>               >>

            >>               >>

            >>               >>

            >>               >>

            >>               >>

Ομιλία  δασκάλου

   6.00 - 6. 15΄μ.μ.

Παράδοση Βαθμολογίας    

 6.15΄- 6. 30 ΄ μ. μ. 

Τοποθέτηση γονιών

6.30΄ - 6.45΄

Συνεργασία δασκάλου – γονέα

6.45΄  -  8.00΄

                                             

Με εκτίμηση

                                               Η   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Σας παρακαλούμε, όσοι οφείλετε,  να ρυθμίσετε  τις

                      οικονομικές  σας  εκκρεμότητες, συμπεριλαμβανομένου

                      και του μηνός Δεκεμβρίου, για να είμαστε συνεπείς στη μισθοδοσία

                      των εκπαιδευτικών και στις λοιπές υποχρεώσεις μας.