Αγαπητοί γονείς, 

Παρακάτω επισυνάπτουμε καταλόγους με τα σχολικά είδη και βιβλία για τις τάξεις του Δημοτικού για το σχολικό έτος 2022-2023. Είμαστε στη διάθεσή σας!

Με εκτίμηση, 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ