ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στο Λύκειο, παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στη χρήση Υπολογιστών, εμβαθύνοντας σε πιο τεχνικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών που χρησιμοποιούν.

Επιπρόσθετα, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ενηλίκων, από την ίδια την κατασκευάστρια αυτών των εφαρμογών, δηλαδή την εταιρία Microsoft. Οι πιστοποιήσεις αυτές ονομάζονται MCAS (Microsoft Certified Application Specialist).

Πιο αναλυτικά, γίνεται προετοιμασία για εξετάσεις στις εξής θεματικές ενότητες:

-  Επεξεργασία Κειμένου (Word)

-  Λογιστικά Φύλλα (Excel)                                                                                                                   

-  Παρουσιάσεις (PowerPoint)

-  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Οργάνωση Γραφείου (Outlook)

Για τις διαδικασίες προετοιμασίας και διεξαγωγής εξετάσεων ισχύει ότι και στο Γυμνάσιο, δηλαδή:

  • Πρόσθετο διδακτικό υλικό
  • Προετοιμασία και πρακτική εξάσκηση στο Εργαστήριο Υπολογιστών, εντός του Ωρολογίου Προγράμματος
  • Εξετάσεις κατά τη διάρκεια και στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, σε ημέρες λειτουργίας του Σχολείου και στο χώρο του Εργαστηρίου Υπολογιστών
  • Απόλυτη επιτυχία

Δε βρέθηκαν αντικείμενα που να ταιριάζουν στην αναζήτησή σας.