Αγαπητοί γονείς, 

Παρακάτω επισυνάπτουμε τον κατάλογο με τα σχολικά είδη και βιβλία για το μάθημα των Αγγλικών για όλες τις τάξεις του Δημοτικού.

Με εκτίμηση, 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ