Τιμώντας την Αθάνατη Μνήμη του '21, επιχειρείται μια προσέγγιση της Επανάστασης μέσα από το βλέμμα εικαστικών και πνευματικών δημιουργών, αναδεικνύοντας τις όψεις και τον χαρακτήρα του μεγαλειώδους επαναστατικού πνεύματος. 

Θ.Βρυζάκης, Ο Παλαιών Πτρών Γερμανός ευλογεί την σημαία της επανάστασης, 1865. Εθνική Πινακοθήκη 

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΛΝΗΣ (1757-1798)

Θούριος

[ ... ]

Ελάτε μ'έναν ζήλον σε τούτον τον καιρό,

να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον Σταυρόν΄

συμβούλους προκομμένους, με πατριωτισμόν,

να βάλωμεν, εις όλα να δίδουν ορισμόν'

οι Νόμοι να 'ν' ο πρώτος και μόνος οδηγός, 

και της Πατρίδος ένας να γένη αρχηγός'

γιατί κι η αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά'

να ζούμε σαν θηρία είν'πλιο σκληρή φωτιά.

Και τότε, με τα χέρια ψηλά στον ουρανόν,

ας πουμ' απ' την καρδιά μας ετούτα στον Θεόν. 

Εδώ σηκώνονται οι Πατριώται ορθοί και, υψώνοντες

τας χείρας προς τον ουρανόν, κάμνουν τον Όρκον: 

<<Ω Βασιλεύ του Κόσμου, ορκίζομαι σε Σε,

στην γνώμην των Τυράννων να μην έλθω ποτέ!

Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ 

εις τα ταξίματά τους, για να παραδοθώ.

Εν όσω ζω στον κόσμον, ο μόνος μου σκοπός,

για να τους αφανίσω, θε να 'ναι σταθερός.

Πιστός εις την Πατρίδα, συντρίβω τον ζυγόν,

αχώριστος για να 'μαι υπό τον στρατηγόν.

Κι αν παραβώ τον όρκον, ν' αστράψ' ο Ουρανός

και να με κατακάψη, να γένω σαν καπνός!>>

Ρήγα Βελεστινλή, Απάνθισμα κειμένων, Βουλή των Ελλήνων