Στα πλαίσια δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης στη Σχολική Κοινότητα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, εξ αποστάστεως βιωματικό διαδικτυακό σεμινάριο για τους μαθητές της Α' και Β' Λυκείου σε συνεργασία με το "Χαμόγελο του Παιδιού" με θέμα <<Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο>>.