Το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδας παρουσιάζει τη σύγχρονη οικονομική ιστορία της χώρας και τη λειτουργία της Τράπεζας ως κεντρικό Ίδρυμα της χώρας και ως μέλος του Ευρωσυστήματος.

Στην επίσκεψή μας είδαμε να περνάει μπροστά στα μάτια μας η οικονομική ιστορία της χώρας, μάθαμε τη σημασία οικονομικών όρων, παρακολουθήσαμε την ιστορία του χρήματος από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας και τη νομισματική πορεία της χώρας από την ίδρυση της Κεντρική Τράπεζας μέχρι τη δημιουργία του Ευρωσυστήματος και την ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ. 

Ιδιαίτερο σημείο της ξενάγησής μας, η αναπαράσταση της πόρτας του κεντρικού χρηματοκιβωτίου όπου φυλάσσεται μεγάλο μέρος των αποθεμάτων της χώρας σε χρυσό!

Πριν φύγουμε εξετάσαμε στο φως ένα χαρτονόμισμα ευρώ και μάθαμε να διακρίνουμς τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του χρήματος που καθημερινά χρησιμοποιούμε.