Οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου συμμετείχαν στον φετινό διαγωνισμό που διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο και την Ελληνική Επιτροπή Ολυμπιακής Εκεχειρίας με θέμα τον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό.

Χωρίς φωνές, χωρίς προσωποποιήσεις και συγκεκριμένα γεγονότα, παρά μόνο με την παρουσίαση συγκεκριμένων λέξεων στα αγγλικά, θέλησαν να δώσουν και να εκφράσουν την δικιά τους ιδέα και άποψη σχετικά με τα συναισθήματα που βιώνει ένας μαθητής, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, κοινωνικής κατάστασης. Μια απλή αλλά συνάμα πολύ σημαντική απεικόνιση αυτού του βάναυσου φαινομένου.

Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους και θερμές ευχές για μια διάκριση.

Λίγα λόγια για το διαγωνισμό:

O διαγωνισμός «Λέμε OXI στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό» / «Say NΟ to cyberbullying» απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 10–15 ετών που φοιτούν σε σχολεία όλης της Ελλάδας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, δηλαδή των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και όλου του Γυμνασίου. Στόχος του είναι να αναδείξει τα ιδανικά που πρεσβεύει ο Ολυμπισμός και η Ολυμπιακή Εκεχειρία όπως η αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητας, η ισότητα ευκαιριών, η κοινωνική ένταξη, η επίλυση διαφορών, ο σεβασμός και η καλύτερη κατανόηση μεταξύ των μονάδων και των κοινωνιών. Η κατανόηση αυτών των εννοιών σε μικρές ηλικίες και μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων είναι πολύ σημαντική και προάγει το ομαδικό πνεύμα και τη δημιουργική συνύπαρξη διαφορετικών ιδεών, προελεύσεων, θρησκειών και πάνω από όλα το σεβασμό στα κοινά. Αυτή τη χρονιά θα δοθεί έμφαση στο φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying). Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να οριστεί ως χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδίως κινητών τηλεφώνων και διαδικτύου, για να ενοχλήσει κανείς κάποιον. Είναι μια μέθοδος εκφοβισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση όλων των διαφορετικών τύπων εκφοβισμού. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να είναι μια επέκταση μέσω της τεχνολογίας του εκφοβισμού που γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Ωστόσο, η διαδικτυακή παρενόχληση διαφέρει σε αρκετά σημαντικά σημεία από άλλα είδη εκφοβισμού: για παράδειγμα, η εισβολή στο σπίτι/προσωπικό χώρο και η δυσκολία στον έλεγχο ηλεκτρονικών μηνυμάτων που κυκλοφορούν. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.britishcouncil.gr/events/respecting-diversity

Η συμμετοχή του σχολείου στον διαγωνισμό:

https://www.youtube.com/watch?v=H6bTWJrkXaI