Στα πλάισια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του σχολείου μας οι Α' και Β' τάξεις των Εκπαιδευτηρίων επισκέφθηκαν το Μουσείο Συναισθημάτων και παρακολούθησαν το διαδραστικό πρόγραμμα "Στο παλάτι του θυμού". Τα παιδιά εξερεύνησαν τον κόσμο των συναισθημάτων και ανακάλυψαν τρόπους για την διαχείριση τους μέσα από το βιωματικό παιχνίδι, την αφήγηση και την καλλιτεχνική δημιουργία.