Σε συνέχεια της προσπάθειας ενσωμάτωσης των εργαλείων Web 2.0 στην εκπαίδευση, οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου στο μάθημα των Αγγλικών αξιοποίησαν 2 διαφορετικά εργαλεία του διαδικτύου για την καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση λεξιλογίου που αφορά στην τεχνολογία και επεξεργάστηκαν εφαρμογές μέσα από τις οποίες μπορούν να συνεργαστούν και να μοιραστούν υλικό και πληροφορίες διαδικτυακά!