Οι αποτυπώσεις από διάφορα υλικά γίνονται το υλικό μας για τη δημιουργία ευφάνταστων κολλάζ! Εργασίες παιδιών Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού.