Ο χορός είναι μία δραστηριότητα που ευνοεί τη σωματική, διανοητική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού.
Βοηθάει το παιδί να εκφράζει αυτό που νιώθει μέσα του, βελτιώνει την αυτοπεποίθησή του και ενισχύει την κοινωνικότητά του.
Συμβάλλει ιδιαιτέρως στην μυϊκή συναρμογή και στην ισορροπία του παιδιού και γενικά γυμνάζει το σώμα του με ευχάριστο τρόπο.
Ενισχύει τη μνήμη και διδάσκει την έννοια της πειθαρχίας και της επίτευξης στόχων.

Ο χορός είναι χαρά, υγεία, έκφραση, γι'αυτό βάλτε τα χορευτικά σας παπούτσια και πάμε!!!