Το Σάββατο 17/12/2022, τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου-Μπαρκαγιάννη πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρομή στον καταρράκτη της Ραπεντώσας στην Πεντέλη. Οι μαθητές απόλαυσαν τη διαδρομή δίπλα στον καταρράκτη.