<<Σχεδιάζουμε-Μεθοδεύουμε-Αριστεύουμε>>

Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου με τη μακροχρόνια παράδοση (65 χρόνια λειτουργίας), οδηγούν στην επιτυχία τους μαθητές στη Δυτική Αττική. Διαμορφώνουν όραμα παιδείας ξεκινώντας από τη Νηπιακή Αγωγή και συνεχίζοντας στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανοίγουν δρόμους για το μέλλον. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών που εφαρμόζεται από έμπειρους και πλήρως καταρτισμένους Εκπαιδευτικούς ενδυναμώνει τη γνώση και τη νόηση με Πρωτοποριακές μεθόδους, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και διαμορφώνουν το πολιτισμικό κεφάλαιο του πολίτη του μέλλοντος. 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί την επιβεβαίωση όλης της προσπάθειας και του σχεδιαζόμενου οράματος των Εκπαιδευτηρίων Διαμαντόπουλου. Τη φετινή σχολική χρονιά, οι επιδόσεις των μαθητών άγγιξαν την απόλυτη επιτυχία προσεγγίζοντας τις σχολές πρώτης τους προτίμησης. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τους υποψηφίους του 3ου Επιστημονικού Πεδίου το 60% εισήχθη σε Ιατρικές Σχολές Αθηνών.