Αναφορικά με το πρόγραμμα KROS Knights for Road Safety σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας - ΙΟΑΣ << Πάνος Μυλωνάς>>, με μια σειρά από εργασίες, οι μαθητές προσπάθησαν να εκφράσουν την δικιά τους προσέγγιση απέναντι στο θέμα της οδηγητικής ασφάλειας. Οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες λόγω των συνθηκών αλλά δημιουργήθηκε μια καλή αρχή για περαιτέρω δράσεις και εξελίξεις.

Συγχαρητήρια στους μαθητές που συμμετείχαν!