Το σχολείο μας είναι στην ευχάριστη θέση να συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με κεντρικό θέμα την οδική ασφάλεια. 

Σκοπός του KROS είναι να αναμορφώσει την εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια και τον τρόπο εφαρμογής της στα σχολεία της Ευρώπης μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις. Συγκεκριμένα, μέσα από διάφορες εργασίες και παρουσιάσεις, στοχεύεται η  βελτίωση της γνώσης και των δεξιοτήτων σχετικά με την οδική ασφάλεια καθώς και η ανάπτυξη ενός δικτύου πιλοτικών σχολείων το οποίο θα λειτουργήσει ως ένα εργαστήριο για την εφαρμογή του KROS. 

Η διδασκαλία θεμάτων οδικής ασφάλειας είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης αλλά και εφαρμογής καθώς η ζοφερή εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας κάνει ακόμη πιο επιτακτική αυτή την ανάγκη. Θα είμαστε, λοιπόν, αρωγοί σε αυτή την ευρωπαϊκή και διεπιστημονική προσέγγιση και θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια συμβάλλοντας το μέγιστο δυνατό σε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.