Η άριστη εικόνα των Εκπαιδευτηρίων μας αξιολογείται άριστα και επαινείται από το Γαλλικό Ινστιτούτο!