Αυτός ήταν ο στόχος, ο οποίος και επετεύχθη!

Στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στον μαγικό κόσμο των εργαλείων Web 2.0.

Με γνώμονα την παγκόσμια ημέρα της φτώχειας, ο κάθε μαθητής κλήθηκε να δημιουργήσει μια αφίσα μέσω του προγράμματος canva (www.canva.com) και να την παρουσιάσει στην τάξη. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές γνώρισαν ένα καινούριο εργαλείο για τις προσωπικές τους εργασίες και προσπάθησαν να εφαρμόσουν την νέα τεχνολογία στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.