Η εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας στηρίζεται σε δυο βασικούς πυλώνες: τον εκπαιδευτικό και τον πολιτιστικό.

Το μάθημα των Γαλλικών πραγματοποιείται 4 ώρες την εβδομάδα (+2 επιπλέον του ωραρίου) και στοχεύει στην σωστή εκμάθηση της γλώσσας

(προφορικός και γραπτός λόγος) αλλά και στην απόκτηση διπλωμάτων του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Συγκεκριμένα οι τάξεις του Γυμνασίου κατηγοριοποιούνται στα εξής πιστοποιητικά:

  • Α Γυμνασίου: Delf A1, Delf A2
  • Β Γυμνασίου: Delf A2, Sorbonne B1, Delf B2
  • Γ Γυμνασίου: Delf B1, B2, Sorbonne B1, B2

Στο κομμάτι του πολιτιστικού τομέα, στόχος είναι η δημιουργία πολιτιστικής συνείδησης μέσω:

  • Συμμετοχή στον διαγωνισμό Γαλλοφωνίας
  • Επισκέψεις στο Γαλλικό Ινστιτούτο
  • Παρακολούθηση γαλλικών ταινιών και θέατρο Γάλλων συγγραφέων
  • Ανάγνωση γαλλικής λογοτεχνίας
  • Δημιουργία θεατρικών και μουσικών δρώμενων στα γαλλικά

Ειδικά στον διαγωνισμό της Γαλλοφωνίας, τα Εκπαιδευτήρια μας έχουν επιδείξει μια εξαίρετη παρουσία καθώς οι μαθητές μας έχουν διαπρέψει με τις εργασίες τους, λαμβάνοντας βραβεία και επαίνους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο μάθημα ακολουθούνται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με την χρήση διαδραστικού πίνακα,σχεδίων εργασίας(projects),αυθεντικού ηχογραφημένου υλικού.

Παράλληλα, γίνεται χρήση βιβλίων γραμματικής καθώς και διπλωμάτων, ποικίλο συμπληρωματικό υλικό,εξατομικευμένη μελέτη και επιπλέον ώρες για την ύλη των εξετάσεων.