Για το σχολείο μας "εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας" σημαίνει και γνωριμία με την γερμανική πραγματικότητα και καθημερινότητα...

Οι μαθητές μας έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα στην Γ' τάξη του δημοτικού.

Τα σύγχρονα βιβλία μας συνοδεύει πολύ συχνά πρόσθετο υλικό (κυρίως φύλλα εργασίας), καθώς επίσης και υλικό για το διαδραστικό πίνακα, που έχει σαν στόχο την επεξεργασία των νέων γραμματικών, λεξιλογικών και συντακτικών φαινομένων, που συναντάμε σε κάθε νέα ενότητα. Το υλικό αυτό είναι προσαρμοσμένο στο επίπεδο της τάξης, έτσι ώστε να σημειώνονται καλύτερα αποτελέσματα.

Τόσο για το σχολείο μας όσο και για το τμήμα των γερμανικών, στο επίκεντρο βρίσκεται ο μαθητής.

Μέσα από αυτή την προσπάθεια και τη συνεργασία μας με τους μαθητές μας, τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Fit A1 στο τέλος της ΣΤ' τάξης (Μάιος). Η συμμετοχή μας στις συγκεκριμένες εξετάσεις, η οποία ξεκίνησε το Μάιο του 2012, σημειώνει έως και σήμερα 100% επιτυχία.