Η πρακτική της yoga στοχεύει στην επίτευξη της ψυχοσωματικής αρμονίας και ωφελεί εξίσου ενήλικες και παιδιά, γι' αυτόν τον λόγο έχει αρχίσει να εμφανίζεται στο πρόγραμμα φυσικής αγωγής των σχολείων. Οι ασκήσεις αναπνοής και ισορροπίας, η σωστή στάση του σώματος και η διαχείρισή του, η εκμάθηση του τρόπου συμπεριφοράς και αντίδρασης στα ερεθίσματα βοηθούν τα παιδιά να αντιμετωπίζουν τις συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές δυσκολίες. Υπό την καθοδήγηση της διδάσκουσας φυσικής αγωγής κας Σοφίας Τζαλαλήi, τα νηπιάκια των Εκπαιδευτηρίων μας καλλιεργούν κινητικές και νοητικές δεξιότητες και μαθαίνουν στην πειθαρχία. Το παιδί μέσα από ένα οριοθετημένο παιχνίδι με πολλαπλά οφέλη μπορεί να συγκεντρωθεί και να τονωθεί, να καλλιεργήσει αρετές, όπως η αυτοπεποίθηση και ο σεβασμός και -φυσικά- να διασκεδάσει!